Изисквания по ЗЕС Общи условия, Правила и Мерки, Изисквания, Интерфейс