Често срещани грешки ... и техните отговори

Най-общо казано тази грешка означава, че не може да се осъществи връзка между компютъра Ви и нашите системи. Възможните причини за това са:
  • изключен мрежови кабел /проверете, дали мрежовия кабел е правилно поставен в мрежовата карта на компютъра Ви/;
  • забранена или изгоряла мрежова карта /проверете, дали мрежовата карта на компютъра Ви не е забранена или дали индикатора на мрежовата карта свети, или в контролния панел на Вашия компютър дали мрежовата карта съществува и работи нормално/;
Tази грешка означава само едно нещо: сървърът не приема името и паролата. Причината може да е следната:
  • Името и паролата наистина са грешни. /Изтривате всичко написано в 2-те полета за потребителско име и парола и ги въвеждате наново. Няма значение, че потребителят е вече въведен и вие го виждате, че е същия. Въведете го пак като преди това изтриете стария надпис! Понякога се случва да има въведени интервали или празни символи преди или след самия надпис и това се отчита като грешка./
В повечето случаи тази грешка се появява, когато компютъра не намира мрежовият си интерфейс. Причините може да са:
  • неволно сте забранили мрежовата си карта - /За да отстраните този проблем отворете „Мрежови Връзки” (Network Connections) и натискате ‘ENTER’). Проверете дали съществува икона „Local Area Connection” – ако да – маркирайте я и натиснете ‘ENTER’ или с десен бутон на мишката изберете от появилото се меню "Enable", като избора става с ляв бутон на мишката./
  • липсват драйвери на мрежовата карта - /Ако няма такава икона ("Local Area Connection"), най-вероятно се нуждаете от инсталиране на драйвери за същата. (Драйверите обикновено се намират на диска, който сте получили при закупуване на компютъра си.)/
Възможните причини за това съобщение са следните:
  • неволно сте забранили мрежовата си карта - /За да отстраните този проблем отворете „Мрежови Връзки” (Network Connections) и натискате ‘ENTER’). Проверете дали съществува икона „Local Area Connection” – ако да – маркирайте я и натиснете ‘ENTER’ или с десен бутон на мишката изберете от появилото се меню "Enable", като избора става с ляв бутон на мишката./
  • Грешката се появява при липса на инсталиран PPPoE протокол или неправилно инсталиран такъв, и същевременно е направен опит за свързване към Интернет чрез него.