За нас

Глобал Нет Технолоджи АД

Акционерното Дружество "Глобал Нет Технолоджи" е регистрирано през м. Март, 2007 год. с основна дейност: проектиране и изграждане на структурни кабелни системи и мрежи, доставка на интернет услуги, пренос на данни, хостинг, дизайн на рекламни страници и база данни, продажба и поддръжка на компютърен хардуер, разработка на софтуерни приложения.

От 28.02.2008 г. "Глобал Нет Технолоджи" АД е лицензирана по Обща лицензия №217 за осъществяване на далекосъобщения, чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс.

Фирмата има изградени кабелни инфраструктури за пренос на данни на територията на гр. Бургас и гр. Поморие. Услугите се предоставят по локална мрежа чрез UТP, FTP или оптичен кабел.

От създаването си до настоящия момент "Глобал Нет Технолоджи" АД се стерми да предоставя далекосъобщителни услуги на своите крайни потребители при спазване принципите на прозрачност, пропорционалност и равнопоставеност съобразно използваната технология, категориите абонати и обема на пренасяния трафик, без да създава предимства за отделни крайни потребители или група от тях по отношение на един и същ вид услуга.

Касов салон
гр. Бургас

к-с Меден Рудник, бл. 193, партер

Работно Време:
От понеделник до петък:
от 10.00 до 18.00

Почивен ден: събота и неделя


GSM: 0896 / 777 120
 

Централен офис
гр. Бургас

бул. Стефан Стамболов 74, вх.В, партер
/входа е от към светофара/

Работно Време:
От понеделник до неделя:
от 09.00 до 18.00

БЕЗ почивен ден

Тел: (+359) 056 / 801 812; 813 565
GSM: 0899 / 988 630